Kościół w Gorzejowej położony jest na tzw. "Górach" przy granicy z Jaworzem Górnym. Jest to mały drewniany kościół parafialny.
Już przed 1747 r. w Gorzejowej istniała murowana kaplica. Według ludowej tradycji została ona wzniesiona w miejscu, w którym zamordowany został mnich wędrujący z Siedlisk do Pilzna. Pierwsza wiadomość o kapliczce w Gorzejowej "na Górach" pochodzi z 1749 r. W inwentarzu parafii zanotowano: "około mili od kościoła parafialnego [w Siedliskach] stoi drewniana kaplica, w której jest ołtarz wielki z obrazem św. Grzegorza łaskami słynącym. Są tam również dwa inne ołtarze, a mianowicie Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego z mensami drewnianymi".

W 1936 r. z inicjatywy księdza Wojciecha Zięby do murowanej kaplicy dobudowano drewniany korpus według projektu architekta Stanisława Radwańskiego. Pracami budowlanymi kierowali cieśla Franciszek Kluza i murarz Stanisław Grochot. Kościół poświęcił 18 października 1936 r. biskup Lisowski.

Architektura: Bezstylowy, prezbiterium zbudowane z kamienia i cegły, otynkowane, korpus drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Prezbiterium krótkie, zamknięte trójbocznie, z niewielkimi przybudówkami po bokach. Korpus trójnawowy z dwiema kaplicami o charakterze transeptu. Kościół nakrywają dachy siodłowe z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw. Nad częścią frontową korpusu nadbudowana wieża, zwieńczona ostrosłupową iglicą, w całości pokryta blachą. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, w przecięciu transeptu krzyżowym, w nawach bocznych odcinki płaskie. Nawy boczne oddzielone od nawy głównej półkolistymi arkadami. Polichromia w prezbiterium figuralna, malowana w 1958 r. przez Stanisława Westwalewicza. Na sklepieniu nawy głównej scena wniebowzięcia NMP, zapewne z XIX w., przeniesiona z poprzedniej rozebranej części nawowej.

Wyposażenie wnętrza: przeważnie o charakterze barokowo-ludowym. Ołtarz główny barokowy z XVII w. z obrazem św. Grzegorza z 1698 r., malowanym na desce, wzmiankowanym już w 1747 jako łaskami słynący oraz nowym obrazem Serca Pana Jezusa w zwieńczeniu. Pozostałe ołtarze boczne późnobarokowe, ambona barokowa z XVII w., w tęczy krucyfiks barokowy.Obrazy ludowe XVIII-XIX w.: 1. Chrystus Nazareński; 2. Ukrzyżowanie: 3. Zaślubiny NMP; 4. św. Piotr Nolasco. Stacje Drogi Krzyżowej z przełomu XVIII/XIX w. Pozytyw z XVIII wieku, przeniesiony z kościoła w Siedliskach-Bogusz ok. 1930 r., przebudowany przez Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca ok. 1936 r. Dzwon odlany 1614 r. w Gdańsku przez Andrzeja Lubitze (Andreas Lubitze), trafił do Gorzejowej w 1904 r. po rozebraniu starego kościoła w Siedliskach-Bogusz. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ks. Wojciecha Zięby, zamordowanego w Dachau w 1943 r. Epitafium Ignacego Zabierzowskiego, zamordowanego w czasie rabacji chłopskiej w 1846 r. w zakrystii.