Ogłoszenia Parafialne 15 I 2017

1. II Niedziela zwykła. Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie, wskazując na Niego jako na ZBAWICIELA – BARANKA KTÓRY UWALNIA OD GRZECHÓW. Każdy chrześcijanin jest powołany jak Jan Chrzciciel do dawania świadectwa o Chrystusie i wezwany, by nieść zbawienie Chrystusa do ludzi. Misję tę dobrze wypełnił św. Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy wezwani do świętości i apostolstwa.

Czwartek 14:00 Msza Św. Pogrzebowa

Kapitan Wojska Polskiego+Andrzej Stręk

13:30 Wprowadzenie do Kościoła w Gorzejowej

i Modlitwa Różańcowa.

2. W Liturgii tego tygodnia:

Wtorek – Św. Antoniego

Czwartek  - Św. Józefa Sebastiana Pelczara

Sobota – Św. Agnieszki.

Dzień Wdzięczności Babciom.

3. W dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

4. PIĄTEK 16:50 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 17:00 Msza Św.  i Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego.

5. W przyszłą Niedzielę składka na Ubezpieczenie Kościoła i Kaplic

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła a w tym tygodniu prosimy: Marta Maziarka, Dorota Dziedzic, Helena Synowiecka.

Kolęda: JAWORZE

Wtorek –  9:00 od Jan. Szwed –Nowa Wieś i Ryłowiec.

Środa - od 9:00 Zawodzie od. P. Caban - Świerczek Józef -  Maziarka Ryszard

Czwartek – od 9:00  Podlas od. Bogdan Szlachta –

Szlachta Jerzy /obie strony drogi/

Sobota - od 9:30  P. Więcek – P. Janiga.

 

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.


BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1.    Wznoszę swe oczy ku górom, skąd

Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

2.     Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,

By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,

Nowe życie tchnąć!

Ref.      Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3.      Gdyby nam Pan nie odpuścił win,

Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

4.     Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,

Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus" - mówi w nas Duch.                                                                                                                                                                                                                 Niech to widzi świat!

Panie, ofiaruję ci moją przeszłość,

powierzam ją Twojemu miłosierdziu,

ufając, że dostąpię przebaczenia

tylko dzięki Twojej dobroci;

nie usiłuję tłumaczyć się ani upewniać co do przeszłości wysuwając jakąś moją nieznaczną zasługę czy dobry uczynek, jakąś pokutę lub dobre postanowienie; zarówno przeszłość, jak i przyszłość zdaję na Twoje miłosierdzie...
Staję przed Tobą, o Święty Boże, wspominając z bólem mój grzech, zdradę Twej przyjaźni, pewność mojej słabości i nieudolności, lecz zarazem ufając Twojej cudownej miłości, nigdy nie sytej – której mi nigdy nie brakło. Zlituj się nade mną! Nie ufaj mi, bądź przy mnie, wiesz przecież jak staję się krnąbrny i uparty, gdy tylko złagodzisz czujność. Nie nakładaj jednak ciężaru, o Panie, ponad moje siły, które są śmiesznie słabe, bierz mnie takim, jakim jestem, jakim zostałem stworzony, aby mnie odnowić, jak Ty chcesz, czyniąc mnie zdolnym do wypełniania Twojej woli.
Nie śmiem nawet wyznać, że Cię miłuję; chciałbym nawet udowodnić Ci to, lecz oto Już potrzebuję Ciebie: nie mógłbym Cię miłować, gdybyś Ty mnie nie miłował. O Boże, stwórz we mnie serce nowe... Uczyń mnie prawdziwym dzieckiem, godnym Królestwa i obietnicy, dzieckiem, na które spłynie Twoja krew, aby w nim pulsowało Twoje życie... Wiem, że nie mam siły... bądź zawsze ze mną, pracuj ze mną, walcz we mnie. Panie, rumienię się, gdy składam Ci w ofierze moją skruszoną miłość.


 

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

 

Rok Miłosierdzia, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka ogłoszonym w bulli Misericordiae vultus (MV), trwa od 8 grudnia 2015 r. (Niepokalane Poczęcie NMP) do 20 listopada 2016 r (Uroczystość Chrystusa Króla).

Papież Franciszek postanowił, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz był przeżywany nie tylko w samym Rzymie, ale także w całym Kościele powszechnym. Dlatego zgodnie z zarządzeniem papieskim, w dniu 13 grudnia, we wszystkich diecezjach, w kościołach katedralnych oraz wyznaczonych przez biskupów kościołach jubileuszowych zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia”.

W naszej tarnowskiej diecezji będzie ich w sumie dwanaście. Kościołami jubileuszowymi, w których zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia” będą wszystkie Bazyliki Mniejsze, w więc Tarnowie, Bochni, Grybowie, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie i Tuchowie, także kościoły parafialne: w Dębicy pw. Miłosierdzia Bożego, w Ciężkowicach, w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Krynicy-Zdroju pw. Wniebowzięcia Matki Bożej.

Ufam, że rozmieszczone po całym terenie diecezji kościoły jubileuszowe ułatwią owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z istotnych przeżyć w Roku Miłosierdzia powinna być nasza osobista pielgrzymka do jednego z kościołów jubileuszowych, przejście przez „Bramę Miłosierdzia”, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii świętej oraz refleksja nad tajemnicą Bożego miłosierdzia.

w Roku Jubileuszowym

I. Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

  1. Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia
  2. Wezmą udział we Mszy świętej
  3. Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia (może to być:  wysłuchanie kazania; odczytanie fragmentu nauczania papieskiego lub dzieł świętych np. Dzienniczka  św. Faustyny; kilkuminutowe rozmyślanie o Bożym Miłosierdziu)
  4. Odmówią wyznanie wiary

II. Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia: co do duszy lub co do ciała.

III. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia) mogą zyskać odpust jubileuszowy w jakimkolwiek kościele (kaplicy szpitalnej, hospicyjnej) uczestnicząc we Mszy świętej, a nawet  w domu, jeśli przyjmą Komunię świętą (warunek odpustu zupełnego) i przez jakikolwiek środek przekazu (telewizja, radio, Internet) uczestniczą w modlitwie wspólnotowej.

 

 

 

 

  

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ

Ref.: Miłosierdzia Jezu mój,

Ześlij z nieba na lud swój.

1. Usłysz Jezu modły nasze,

Które płyną z wszystkich stron.

Spójrz na ojców ból i matek,

Na łzy sierot, smutek żon.


2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą,

Co wzgardzili wolą Twą.

W Twe objęcia niech się rzucą,

I zapłaczą skruchy łzą.


3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika

Lecz by przejrzał znów i żył,

By się zmienił w pokutnika,

Dzieckiem Twoim Jezu był.

4. Miłosierdzia dla strapionych,

Których serce rani miecz.

Dla cierpiących, opuszczonych,

Rany ich bolesne lecz.


5. Miłosierne serce Twoje,

Dobry Jezu ku nam skłoń,

A z ich oczu łzawe zdroje

Niech ociera Twoja dłoń.


6. Miłosierdzia dla kapłanów,

Którzy słabi w życiu są,

I Twą wolę raz obraną

Niezabardzo pełnić chcą.


7. Miłosierdzia dla nas samych,

Którzy pragniem dobrze żyć.

Wspieraj Jezu naszą wolę

I nas wspomnij w ciężkie dni.


8. Miłosierny dobry Jezu,

Coś się ukrył w Hostii tej,

Racz wysłuchać modły nasze,

Miłosierdzie na świat zlej.