Ogłoszenia Parafialne 29 V 2016

1. IX Niedziela zwykła ukazuje spotkanie Jezusa z Setnikiem, który chociaż był z narodu pogańskiego, wybudował Izraelitom Synagogę i z Wiarą prosił Jezusa, by Boską Mocą uzdrowił jego Córkę. Wypowiadając w każdej Mszy Św. słowa Setnika: „Panie, nie jestem godzień…, ale powiedz tylko Słowo a będzie uzdrowiona dusza moja, pomyślmy, czy nasza wiara jest tak mocna i żywa jak wiara Setnika? Kto zawierzył Bogu, Jego autorytet stawia na pierwszym miejscu i z Jego zdaniem zestawia postawy osób, które spotyka na swej drodze. Człowiek wierzący zabiega o względy Boże.

2. W Liturgii tego tygodnia:

Procesje Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała - godz. 18:00.

Wtorek – Świeto Nawiedzenia NMP u Elżbiety i Zachariasza

Czwartek – zakończenie Oktawy, Błogosławieństwo Dzieci, poświęcenie ziół i wianków o godz. 18:00.

I PIĄTEK – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego.

17:40 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego. 18:00 Msza Święta i Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. W Jaworzu o 16:00 Gębiczyna o 19:00. Spowiedź Św. codziennie, Nie zostawiajmy na Piątek.

Sobota – Niepokalanego Serca NMP 8:00.

3. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła, wystrój kwiatami, a w tym tygodniu prosimy: Stanisława Śliwa, Danuta Wójcik, Irena Pawlik.

4. Dziękujemy P. Eugeniuszowi Kwietniowi za prace wykonane dla Parafii.


BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1.    Wznoszę swe oczy ku górom, skąd

Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

2.     Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,

By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,

Nowe życie tchnąć!

Ref.      Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3.      Gdyby nam Pan nie odpuścił win,

Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

4.     Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,

Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus" - mówi w nas Duch.                                                                                                                                                                                                                          Niech to widzi świat!

 

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

 

Rok Miłosierdzia, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka ogłoszonym w bulli Misericordiae vultus (MV), trwa od 8 grudnia 2015 r. (Niepokalane Poczęcie NMP) do 20 listopada 2016 r (Uroczystość Chrystusa Króla).

Papież Franciszek postanowił, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz był przeżywany nie tylko w samym Rzymie, ale także w całym Kościele powszechnym. Dlatego zgodnie z zarządzeniem papieskim, w dniu 13 grudnia, we wszystkich diecezjach, w kościołach katedralnych oraz wyznaczonych przez biskupów kościołach jubileuszowych zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia”.

W naszej tarnowskiej diecezji będzie ich w sumie dwanaście. Kościołami jubileuszowymi, w których zostaną otwarte „Bramy Miłosierdzia” będą wszystkie Bazyliki Mniejsze, w więc Tarnowie, Bochni, Grybowie, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie i Tuchowie, także kościoły parafialne: w Dębicy pw. Miłosierdzia Bożego, w Ciężkowicach, w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Krynicy-Zdroju pw. Wniebowzięcia Matki Bożej.

Ufam, że rozmieszczone po całym terenie diecezji kościoły jubileuszowe ułatwią owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z istotnych przeżyć w Roku Miłosierdzia powinna być nasza osobista pielgrzymka do jednego z kościołów jubileuszowych, przejście przez „Bramę Miłosierdzia”, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii świętej oraz refleksja nad tajemnicą Bożego miłosierdzia.

w Roku Jubileuszowym

I. Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

  1. Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia
  2. Wezmą udział we Mszy świętej
  3. Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia (może to być:  wysłuchanie kazania; odczytanie fragmentu nauczania papieskiego lub dzieł świętych np. Dzienniczka  św. Faustyny; kilkuminutowe rozmyślanie o Bożym Miłosierdziu)
  4. Odmówią wyznanie wiary

II. Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia: co do duszy lub co do ciała.

III. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia) mogą zyskać odpust jubileuszowy w jakimkolwiek kościele (kaplicy szpitalnej, hospicyjnej) uczestnicząc we Mszy świętej, a nawet  w domu, jeśli przyjmą Komunię świętą (warunek odpustu zupełnego) i przez jakikolwiek środek przekazu (telewizja, radio, Internet) uczestniczą w modlitwie wspólnotowej.

 

 

 

 

  

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ

Ref.: Miłosierdzia Jezu mój,

Ześlij z nieba na lud swój.

1. Usłysz Jezu modły nasze,

Które płyną z wszystkich stron.

Spójrz na ojców ból i matek,

Na łzy sierot, smutek żon.


2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą,

Co wzgardzili wolą Twą.

W Twe objęcia niech się rzucą,

I zapłaczą skruchy łzą.


3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika

Lecz by przejrzał znów i żył,

By się zmienił w pokutnika,

Dzieckiem Twoim Jezu był.

4. Miłosierdzia dla strapionych,

Których serce rani miecz.

Dla cierpiących, opuszczonych,

Rany ich bolesne lecz.


5. Miłosierne serce Twoje,

Dobry Jezu ku nam skłoń,

A z ich oczu łzawe zdroje

Niech ociera Twoja dłoń.


6. Miłosierdzia dla kapłanów,

Którzy słabi w życiu są,

I Twą wolę raz obraną

Niezabardzo pełnić chcą.


7. Miłosierdzia dla nas samych,

Którzy pragniem dobrze żyć.

Wspieraj Jezu naszą wolę

I nas wspomnij w ciężkie dni.


8. Miłosierny dobry Jezu,

Coś się ukrył w Hostii tej,

Racz wysłuchać modły nasze,

Miłosierdzie na świat zlej.