Ogłoszenia Parafialne    20 lipiec  2014

1. XVI Niedziela zwykła. W Przypowieści o pszenicy i chwaście Pan Jezus poucza, że dobro i zło współistnieć będą obok siebie aż do czasu Sądu Ostatecznego. Uczeń Jezusa przykładem uczciwego życia ma z cierpliwością ciągle zasiewać dobro. Rozpoczynając dziś Tydzień Św. Krzysztofa dziękujmy Bogu za wszystkie szczęśliwie zakończone podróże i módlmy się o rozwagę dla wszystkich użytkowników dróg i o bezpieczeństwo na drogach.

2. W Liturgii tego tygodnia:

Wtorek – Św. Marii Magdaleny

Środa – Św. Brygidy

Czwartek – Św. Kingi

Piątek Św. Jakuba Apostoła

Sobota Św. - Joachima i Anny

3. Piątek 17:50 Koronka do Miłosierdzia Bożego 18:00 Msza św. i Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego.

4. Błogosławienie Pojazdów Mechanicznych w przyszłą Niedzielę po Mszach Św. Ofiary składane przy tej okazji - na środki transportu dla Misjonarzy.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła, a w tym tygodniu prosimy: Renata Mijal, Halina Kolano, Anastazja Jędrzejczyk.

6. Bóg zapłać mieszkańcom Gębiczyny za ofiary na remont Kaplicy: Anna i Stanisław Skubel 100zł., Jolanta Jarzębska 100 zł.

7. Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w naszej Parafii będzie w Niedzielę  3 sierpnia.

Zapowiedzi przedślubne:

Marcin Hołowicki syn Edwarda i Krystyny Ryba  zam. Jaworze G.

Lidia Grab córka Henryka i Ireny Dzieciuch zam. Dębica.

Podstawowym tematem nauczania Pana Jezusa jest Królestwo Boże –Duchowa Ojczyzna – Wspólnota Serc uznających Boże Prawo Miłości. Ludzka logika zmierza do oczyszczenia środowisk z ludzi złych. Boża logika wzywa do mądrego dojrzewania do świętości w bliskim sąsiedztwie złych.

Dobrzy są nieustannie testowani przez bliską obecność zła w ich środowiskach. Źli zaś, widząc przykład uczciwego życia innych, są nieustannie wzywani do nawrócenia. Rosną w tym samym czasie, w tych samych warunkach, w tych samych układach.

Jedni gorszą, inni dają dobry przykład. Tak będzie do końca świata. To zmaganie zgorszenia z dobrym przykładem jest nieustannie ostrym frontem. Zło chce odnieść zwycięstwo, a dobro rośnie i wydaje owoce mimo ataków zła.

Nasza moc w tym, że Duch Święty jest po stronie dobra. Przypomina o tym św. Paweł: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8,26). Boga nie ma w działaniu zła. W nim jest obecny inny duch – mocny, inteligentny, groźny – Szatan.

Chwasty pijaństwa, agresji, psychopatii, gwałtu, pornografii... Chwasty niesprawiedliwości, zakłamania, zdrady, lenistwa, chciwości... W jednym małym sercu może być ich wiele. Znacznie więcej jest ich w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w państwie czy w Kościele. Pokusa ich wyrywania jest mocna. A Jezus mówi wyraźnie: „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13,20). Pozwólcie!Chrystus sam rozprawi się ze zgorszeniem u kresu dziejów. Taka jest Jego logika. On daje nam Ducha Świętego, byśmy Jego mocą wygrali. Uczeń Chrystusa winien żyć logiką Mistrza, a nie swoją.

Św. Jan Paweł II pisał w jednym z listów: „Taktyka stosowana przez Szatana polega na tym, aby się nie ujawniać – aby zło, szczepione przez niego od początku rosło z samego człowieka, z samych ustrojów i układów międzyludzkich, międzynarodowych”. Często bywa tak, że uciekamy od stanięcia w prawdzie, odkrycia w sobie pokładów nieprawości, które utrudniają, a w niektórych przypadkach uniemożliwiają bliźnim normalne funkcjonowanie.

Stąd też ważne staje się wezwanie Jezusa: „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13). Trzeba nastawić swój słuch na słowo Boga, który mówiąc o sądzie ostatecznym, ostrzega przed sprawiedliwością. W perspektywie sądu każdy musi zapytać siebie: Czy jestem ewangeliczną pszenicą, z której będzie chleb, pokarm dla innych, czy raczej chwastem odbierającym innym szansę na życie? Jest to zatem pytanie o perspektywę królestwa Bożego, perspektywę życia wiecznego. Nie można zwlekać z odpowiedzią, która powinna zrewidować jakość naszego życia!