Ogłoszenia Parafialne  4 X 2015 XXVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa Bożego przypomina  Plan Stwórcy wobec Kobiety i Mężczyzny , Małżeństwa i Rodziny. Starajmy się aby każdy z nas należycie spełniał swoje Życiowe Powołanie w naszych Rodzinach.

1. Trwa Miesiąc Modlitwy  Różancowej. W Kościele Od Poniedziałku do Piątku o 17:00 Sobota 8:00 W Kaplicach o 18:00 Niedziele po Mszach Św.

2. W liturgii tego tygodnia czcimy:

Poniedziałek – Św. Faustyny Kowalskiej

Środa – Św. NMP Różańcowej

Piątek – Bł. Wincentego Kadłubka

3. Piątek 16:40 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego. 17:00 Msza św. i Nabożeństwo Różańcowe

4. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła i wystrój kwiatami a w tym tygodniu prosimy: Barbara Ryba, Bogusława Klucznik, Anna Wolańska.

5. Sołtys Gorzejowej   zaprasza Mieszkańców na Zebranie Wiejskie 10 października sobota o 16:00 w Domu Ludowym a Jaworza Górnego  w przyszłą Niedzielę 11 października o 14:00 w budynku Szkoły w Jaworzu G.

6. Burmistrz Pilzna informuje, że Pary Małżeńskie z Terenu Gminy Pilzno obchodzące w tym Roku Jubileusz 50 i więcej lat pożycia a zainteresowane otrzymaniem okolicznościowego Medalu, proszone są o zgłoszenie w USC w Pilźnie/pokój nr10/ do 12 listopada.

7. List Ks. Biskupa; Podziękowanie i Prośba o zebranie Płodów Rolnych. Prosimy Radnych i Sołtysów o zorganizowanie Zbiórki w przyszłą Sobotę.
 

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ

Ref.: Miłosierdzia Jezu mój,

Ześlij z nieba na lud swój.

1. Usłysz Jezu modły nasze,

Które płyną z wszystkich stron.

Spójrz na ojców ból i matek,

Na łzy sierot, smutek żon.


2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą,

Co wzgardzili wolą Twą.

W Twe objęcia niech się rzucą,

I zapłaczą skruchy łzą.


3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika

Lecz by przejrzał znów i żył,

By się zmienił w pokutnika,

Dzieckiem Twoim Jezu był.

4. Miłosierdzia dla strapionych,

Których serce rani miecz.

Dla cierpiących, opuszczonych,

Rany ich bolesne lecz.


5. Miłosierne serce Twoje,

Dobry Jezu ku nam skłoń,

A z ich oczu łzawe zdroje

Niech ociera Twoja dłoń.


6. Miłosierdzia dla kapłanów,

Którzy słabi w życiu są,

I Twą wolę raz obraną

Niezabardzo pełnić chcą.


7. Miłosierdzia dla nas samych,

Którzy pragniem dobrze żyć.

Wspieraj Jezu naszą wolę

I nas wspomnij w ciężkie dni.


8. Miłosierny dobry Jezu,

Coś się ukrył w Hostii tej,

Racz wysłuchać modły nasze,

Miłosierdzie na świat zlej.